יונתן בן שאול

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יונתן בן שאול היה גיבור חיל, פיקד על שליש מצבאו של אביו, והוביל את הלחימה לבדו. היה אמור להיות מלך אחריו, אך מאחר וה' מאס במלכות שאול ובחר בדוד - הוא בחר להיות נאמן לדוד. כשראה את מידותיו אהב אותו מאוד התאמץ להצילו מאביו. יונתן מת יחד עם שאול במלחמה בפלשתים, ודוד קונן על שניהם יחד.

תולדותיו[edit]

מלחמתו בפלשתים[edit]

לאחר ששאול מוביל את העם למלחמה ולניצחון ומוכתר למלך ע"י כל העם הוא משאיר צבא קבוע של שלושת אלפים, כאשר אלפיים איתו, ואלף עם יונתן בנו בגבעת בנימין. כאות לפתיחת מלחמת מרד בפלשתים ששלטו בעם ישראל יונתן הורג את נציס פלשתים שבגבע.

קישורו ודאגתו לדוד[edit]

כשיונתן ראה את אמונתו של דוד וגבורתו בהכותו את גלית הפלשתי - נפשו נקשרה בנפשו ומיד נתן לו את בגדיו וכלי מלחמתו. שמואל א, יח א-ד כאשר שאול מצווה על יונתן וכל עבדיו להמית את דוד - יונתן מזהיר את דוד, משכנע את אביו לחדול מכך ורק לאחר ששאול נשבע שדוד לא יומת, יונתן משיב את דוד אל אביו. שמואל א, יט, א-ז לאחר ששאול בכל זאת מנסה להרוג את דוד בעצמו ,ולאחר שדוד בורח שאול שולח שליחים לביתו להרגו ומיכל בת שאול אשת דוד ממלטת אותו, ודוד בורח אל שמואל וגם שם שאול שולח שליחים להרגו ואף בא בעצמו שמואל א, יט- דוד בא אל יונתן ומספר לו, אך יונתן מסרב להאמין לכך, אך היות ודוד היה נחוש הם עשו מבחן, ואכן במבחן שאול כעס מאוד על יונתן על נאמנותו לדוד, ודוד ויונתן נפרדו בחיבוקים, בבכי ובשבועת אמונים.שמואל א, כ

מותו[edit]

תכונותיו[edit]