ים של שלמה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ים של שלמה (יש"ש) הוא פירוש על הש"ס מהמהרש"ל. הוא כתב פירוש זה על 16 מסכתות אך לידינו הגיע רק פירושו לשבע מסכתות. (על פי ההקדמה למהדורה החדשה של הספר בהוצאת מכון אבן ישראל)

המסכתות שיש בידינו מפירושו עליהם הן: בבא קמא, חולין, גיטין, קידושין, כתובות, יבמות וביצה.