מסכת חולין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מסכת חולין היא המסכת השלישית בסדר קדשים. כמשתמע משמה, ובניגוד לרוב המסכתות בסדר קדשים, חולין עוסקת בדיני אכילת בשר מחוץ לבית המקדש.

תוכן המסכת[edit]

המסכת מסודרת עפ"י שלבי הטיפול בבהמה הנאכלת:

  • פרקים א-ב עוסקים בדיני שחיטה.
  • פרקים ג-ד עוסקים בדיני טריפות, שעיקרם אחרי השחיטה: פרק ג עוסק במצבים שונים בהם מתברר לאחר השחיטה שהבהמה היתה טריפה, ופרק ד עוסק בדיני עובר ובהמה יולדת.
  • פרק ה עוסק באיסור "אותו ואת בנו" - אסור לשחוט בהמה ואת בנה באותו יום.
  • פרק ו עוסק במצות כיסוי הדם לאחר השחיטה.
  • פרק ז עוסק באיסור אכילת גיד הנשה.
  • פרק ח עוסק באיסור בישול הבהמה בחלב.
  • פרק ט עוסק בדיני טומאת הבשר.
  • פרק י עוסק בדיני מתנות כהונה - ישנה מצוה להעניק לכהן את הזרוע, הלחיים והקיבה של כל בהמה.
  • פרק יא עוסק במתנת כהונה נוספת - ראשית הגז.
  • פרק יב עוסק במצות שילוח הקן.


מסכתות המשנה