ישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש
Rashab.jpg
מייסד תומכי תמימים רבי שלום דוב בער שניאורסון
סוג חב"דית
תאריך יסוד ט"ו אלול ה'תרנ"ז
מייסדים רבי שלום דובער שניאורסון

רשת ישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש הוקמה על ידי רבי שלום דובער שניאורסון באלול ה'תרנ"ז בעירה ליובאוויטש.

היסטוריה[edit]

בחודש אלול ה'תרנ"ז רבי שלום דובער שניאורסון הקים את ישיבת תומכי תמימים ליובוואיטש ובהמשך התחיל להיות ישיבות תומכי תמימים ברחבי העולם.

הרעיון נשמע בחודש אלול בעת סעודת שבע ברכות של בנו של רבי שלום דובער שניאורסון, רבי יוסף יצחק שניאורסון.

רבי יוסף יצחק שניאורסון התמנה להיות ראש ישיבה של תומכי תמימים לאחר הסתלקות אביו רבי שלום דובער שניאורסון.

התחלת הלימודים בפועל הייתה בי"ח באלול ה'תרנ"ז. על תחילת הלימודים בישיבה, כתב רבי יוסף יצחק שניאורסון, שביום טו"ב באלול, בחר אביו, רבי שלום דובער שניאורסון , בשמונה עשר תלמידים הראשונים, ומסר אותם אל החסיד בנודע רבי שמואל גרונם אסתרמאן מזעבמין שילמד אותם דא"ח על פי הסדר שסידר אביו, רבי שלום דובער שניאורסון .

בליל שמחת תורה, ה'תרנ"ט, קרא לראשונה רבי שלום דובער שניאורסון, שם לישיבה, בשם 'תומכי תמימים', לאור שמטרת הישיבה הינה להיות תורת ה' הנגלית ותורת החסידות תמימה, ואז היא משיבת נפש.

בשמחת תורה ה'תרס"א, כאשר מלאו שלוש שנים לייסוד הישיבה, אמר רבי שלום דובער שניאורסון את השיחה: 'כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו'. בשיחה זו התווה רבי שלום דובער שניאורסון את תפקידם של ה'תמימים':

Geresh.png התמימים הם החיילים ב'מלחמת בית דוד'. הם אלה שצריכים להציל את כלל ישראל בעקבתא דמשיחא מידי אויבי ה', מאלה 'אשר חרפו עקבות משיחך'. איש צבא צריך להיות בריא ובעל כח שיוכל לעבוד את ה' ביראת שמים. צריכים ללמוד נגלה ופנימיות התורה בעיון. Geresh.png
– שיחות תש"א עמ' 104, 'אגרות אדמו"ר מוהריי"צ ח"א עמ' תפד, 'התמים' עמ' כג

מאפיינים[edit]

את הישיבה הקים רבי שלום דובער שניאורסון לאור הצלחתם של תנועת המשכילים, אשר הצליחו לחדור אל הישיבות השונות. בסעודת חתונת בנו, רבי יוסף יצחק שניאורסון, הכריז רבי שלום דובער שניאורסון על הקמת הישיבה. בסעודה זו הוסיף ואמר, שכעשרה שנים חשב על ייסוד הישיבה. ושייסוד הישיבה, אינה בשביל התורה בלבד, אלא שילמדו נגלה וחסידות בשילוב הדוק‏[1].

ישיבות מרכזיות בעולם[edit]

ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש[edit]

ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש היא ישיבת תומכי תמימים הראשונה. הישיבה הוקמה בחודש אלול ה'תרנ"ז.

ישיבת תומכי תמימים 770[edit]

ישיבת תומכי תמימים 770 היא ישיבת תומכי תמימים הראשונה בארצות הברית וגם ישיבת תומכי תמימים המרכזית. ישיבת תומכי תמימים נמצאת בבניין 770 שברחוב איסטערן פארקויי שבקראון הייטס.

ישיבת תומכי תמימים 770 הוקמה מיד לאחר בואו של רבי יוסף יצחק שניאורסון לארצות הברית.

בארץ ישראל[edit]

ישיבת תומכי תמימים המרכזית בארץ ישראל שוכנת בכפר חב"ד כישיבה גדולה ובלוד כישיבה קטנה.

הישיבה החב"דית הגדולה בעולם שוכנת בעיר צפת ומונה כ-400 בחורים.


  1. 'קיצור תולדות חב"ד', עמ' 205