יש דיחוי אצל מצוות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דבר שנפסל מלהיות ראוי למצוה מחמת סיבה מסויימת, ולאחר מכן סרה הסיבה שמחמתה נפסל הדבר, ישנו ספק האם כיון שנדחה שעה אחת מלהיות ראוי למצוה שוב נדחה לעולם אף לאחר שסר ממנו הפסול, או שאינו נדחה אלא בשעת פסולו.