כלי המזבח

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כלי המזבח כלים עשויים נחושת שהשתמשו בהם לעבודת המזבח.


חמשה מיני כלים היו משמשים לעבודת המזבח, ואלו הם:

  1. "סירות" - כעין קדרה שלתוכה היו מכניסים את הדשן שעל המזבח כדי לשופכו אל מקום הדשן. בכל סיר היו שתי שרשראות, בכל צד שרשרת אחת, וכשהיו מורידים אותו מן המזבח דרך כבש המזבח, היה כהן אחד מושך את השרשרת מלמטה וכהן אחד אוחז בשרשרת מלמעלה כדי שהסיר לא יתגלגל מחמת כובדו.
  2. "יעים" - כעין מגרפה דקה, שבה היו נוטלים את הדשן מעל המזבח.
  3. "מזרקות" - כעין בזיך רחב מלמעלה וצר מלמטה, שבו היו מקבלים את דם הקרבנות. המזרקות היו צרות מלמטה, כדי שלא יתאפשר להניחם על הקרקע, מחשש שמא ישכחום והדם עלול להיקרש.
  4. "מחתות" - כעין מגרפה קטנה בעלת שוליים משלוש צידיה, ומלפניה היא שטוחה. המחתה נועדה ליטול בה גחלים מן המזבח החיצון ולהניח את הגחלים על המזבח הפנימי כדי לתת עליהם את הקטורת.
  5. "מזלגות" - כעין קילשון, שבו היו תוחבים את הבשר כדי להופכו על גבי האש, שישרף מהר.