כל גט שיש עליו עד כותי, פסול

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כל שטר שאחד מן העדים החתומים עליו הוא כותי (ראה: כותים) - השטר פסול[1].יוצאים מן הכלל: גיטי נשים ושטרי שחרור, שאף אם אחד מן העדים החתומים עליהם הוא כותי, הרי הם כשרים, ובלבד שיהא הכותי בקי ויודע בדקדוקי גיטי נשים ושטרי שחרור[2].

הערות שוליים[edit]

  1. . ואף לדעת הסוברים שכותים גרי אמת הם ודינם כישראל, מכל מקום השטר פסול, לפי שחשודים הם על עדות שקר בענייני ממון.
  2. . טעם ההבדל שבין גיטי נשים ושטרי שחרור לשאר שטרות הוא, שבגיטי נשים ובשטרי שחרור הדין הוא שאסור לעדים לחתום זה שלא בפני זה, ואם לא היה הכותי בקי ויודע בדקדוקי גיטי נשים או שטרי שחרור לא היה הישראל חותם עמו, מה שאין כן בשאר שטרות, הואיל ורשאים העדים לחתום זה שלא בפני זה, יש לחשוש שמא לא ידע הישראל מחתימת הכותי והכותי אינו בקי בדקדוקי שטרות.