כל האסורין על גבי המזבח, אוסרין כל שהן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כל הדברים הפסולים להקרבה על גבי המזבח, אם נתערבו בדברים הכשרים להקרבה, אפילו אחד באלף, כולם אסורים למזבח.