כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין, לא יהא לו עסק עמהם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין, לא יהא לו עסק עמהם הוא כלל בהלכה הקובע שאין סידור גיטין או קידושין או הוראה בדבר סידור גיטין וקידושין דבר המסור לכל.

טעם[edit]

כתב בשו"ע[1]: "כל מי שאינו בקי בטיב גיטין וקידושין לא יהא לו עסק עמהם להורות בהם שבקל יכול לטעות ויתיר את הערוה וגורם להרבות ממזרים בישראל"

הערות שוליים

  1. אה"ע סי' מט סעיף ג