כסף משנה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ספרו של ר' יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך.

בהקדמתו כותב ר' יוסף קארו, שמטרות הספר הן: להשיב לראב"ד ולרמ"ך בהשגותיהם על רמב"ם, ולציין את מקורותיו בכל הלכה.