כרשיני תרומה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

"תרומה" שהופרשה מכרשינים, שמותר לכהן להאכילה לבהמתו, הואיל והכרשינים מיועדים בעיקר למאכל בהמה[1].

הערות שוליים[edit]

  1. והטעם שהם חייבים בתרומה, משום שבשעת הדחק ראויים הם גם למאכל אדם.