כתר יצחק

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בתוך ספר תולדות חכמי ירושלים ב' חלקים (סופר) חלק א' ישנו ספר כתר יצחק מאת אברהם אליעזר סופר מירושלים.

ספר תולדות חכמי ירושלים (שני חלקים) חלק א' מכיל שלושה ספרים. ספר א. כתר יצחק. ספר ב. רזא דשבתי (אטון). ספר ג. רזי דשמואל.

הודפס ירושלים ה'תשס"ז, מהדורא שניה ירושלים ה'תשע"ט, מוֹצִיאוֹ לְאוֹר עוֹלָם הרב שלמה כהן, בעל חנות ספרי קודש יריד הספרים ירושלים.

המחבר רמז בסוף אלו הספרים כתר יצחק, רזא דשבתי, רזי דשמואל, את השם הקדוש לק"י ראשי תיבות הפסוק (בראשית מט, חי) לִישׁוּעָתְךָ֖ קִוִּ֥יתִי יְהֹוָֽה... שכל הגאולה תלויה בציפיה לישועת השם ושאילה ראשונה ששואלים לו לאדם לאחר אריכות ימיו ושנותיו, ציפית לישועה, כדברי הגמ' (שבת לא, א), אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו, נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת בפריה ורביה, ציפית לישועה וכו'....

הספר מכיל פרקים מתולדות חייו של הרב יצחק כדורי עם תמונות צבעוניות בסוף הספר.

קיימת גם עמותה להחזקת תורה וכוללים בשם כתר יצחק בעיר רחובות.

הספר הודפס ב3 שפות עברית אנגלית[1] וצרפתית.

הערות[edit]

  1. בקרוב אי"ה