לדוד ה' אורי וישעי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

פרק מספר תהילים (כז) הנאמר החל מראש חודש אלול ועד ל"שמיני עצרת".


החל מראש חודש אלול וכלה ב"שמיני עצרת", מוספים לאחר תפילת שחרית את מזמור כ"ז מתהלים: "לדוד ה' אורי וישעי". ישנן קהילות בהן נוהגים לומר מזמור זה גם לפני או אחרי תפלת ערבית.


מזמור זה עוסק באמונה ובבטחון בישועת ה' ורמוזים בו ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות, כמובא במדרש שוחר טוב: "ה' אורי" - בראש השנה, "וישעי" - ביום הכיפורים, "כי יצפנני בסכה" - רמז לסוכות.


קישורים[edit]

שיעור על מזמור לדוד ה' אורי וישעי באתר ישיבה