ליקוטי שיחות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ליקוטי שיחות
Likutey sichot.gif

שער הספר, חלק א
מחבר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש
עורך "הועד להפצת שיחות" של חסידי חב"ד
תחום חסידות
נושא פרשיות השבוע, מועדים, גאולה וספר התניא.
שפת המקור יידיש
דפוס ראשון ניו יורק תשכ"ב

סדרת לקוטי שיחות הינה סדרת הספרים החשובה והעיקרית ביותר של תורת רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש היוצאת לאור על ידי "הועד להפצת שיחות". סדרה זו מורכבת מ-39 ספרים חוץ מספרי המפתחות, כרך אחד של "לקוטי שיחות על ביאורים בלקוטי לוי יצחק על אגרת התשובה", שני כרכים של "לקוטי שיחות מועדים" וחמשה כרכים של "לקוטי שיחות בענייני גאולה ומשיח".

סדרה זו בנויה משיחות שאמר הרבי במהלך השנים, השיחות נערכו על ידי חברי ועד להפצת שיחות, והוגהו בקפידה על ידי הרבי עצמו.

הסדרה מסודרת לפי סדר פרשיות התורה והמועדים, כשכל כרך כולל שיחות השייכות לחומש אחד. חוץ מארבעת החלקים הראשונים שכרך א כולל שיחות על ספרים בראשית שמות ויקרא וכרך ב על במדבר ודברים, וכן בנוגע לכרכים ג' וד'. ואם כן נמצא שבכל הסדרה ישנם 9 סריות של החמשה חומשי תורה.

לאחרונה הדפיס הוועד להפצת שיחות את הסדרה מסודרת לפי פרשיות השבוע ונקראת "לקוטי שיחות פרשיות".

הסדרה מורכבת מ'ליקוטים' שיצאו לאור במשך השנים (כל שבוע יצא ליקוט), ולאחר כמה שנים כשהצטברו הליקוטים הוציאו לאור את הספר ליקטי שיחות כשלכל שבוע ישנם בין 2 ל-5 שיחות (תלוי באיזו סדרה).

בנוסף לכך הודפסו בכרכים אלה "הוספות", והם ליקוטי מכתבים ושיחות (וקטעי שיחות) שיש בהם ביאורים ורמזים והוראות בעניני פרשיות השבוע והמועדים, כלולים ובלולים מכל חלקי התורה, פעם בקיצור ופעם בארוכה, ואף אלו נלקטו "מגילה מגילה" בכל כרך וכרך.

בשנים האחרונות הרבי מליובאוויטש הגיה, לעתים תכופות יותר, שיחות שלימות של התוועדויות של שבתות וימים טובים. שיחות אלו נדפסו בהוספות לכרכים האחרונים של לקוטי שיחות במדור בפני עצמו, ונסדרו לפי תאריך אמירתן (כאשר רבו מספר שיחות מוגהות אלו, נדפסו בכרכים בפני עצמם, והיא הסדרה ספר השיחות (שמונה כרכים, בהוצאת הועד להפצת שיחות).

סדר מבנה הסדרה[edit]

לאחר שיצאו לאור קונטרסים על פרשיות השבוע במשך שנת תשי"ט, הודפסו כולם בכרכים א' (על החומשים בראשית שמות ויקרא) וב' (על במדבר ודברים). שוב נאספו הקונטרסים שיצאו לאור בשנת תשכ"ג בכרכים ג' וד'. אח"כ נדפסו הלקוטים של שנות תשכ"ט-תשל"א בחמשת הכרכים ה'-ט' (כרך לכל חומש), של השנים תשל"ג-תשל"ד בכרכים י'-י"ד, מהשנים תשל"ו-תש"מ בכרכים ט"ו-י"ט, מהשנים תשמ"א-תשמ"ג בכרכים כ'-כ"ד, מהשנים תשד"מ-תשמ"ו בכרכים כ"ה-כ"ט, מהשנים תשמ"ז-תשמ"ט בכרכים ל'-ל"ד, מהשנים תש"נ-תשנ"ב בכרכים ל"ה-ל"ט.

רשימת דפוסי הלקוטי שיחות[edit]

ספר ראשון

חלק א — בראשית שמות ויקרא: תשכ"ב. הוצאה שניה — תשכ"ז. הוצאה שלישית — תשל"ה. הוצאה רביעית — תשל"ט. הוצאה חמישית — תשמ"ה. הוצאה ששית — תנש"א. הוצאה שביעית — תשנ"ו. הוצאה שמינית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה תשיעית — י"א ניסן תשנ"ט. הוצאה עשירית — י"א ניסן תש"ס. חלק ב — במדבר דברים. הוספות: שיחות בראשית­ דברים מכתבים בראשית ­דברים מפתחות לכרכים א­' ב': תשכ"ב. הוצאה שניה — תשכ"ז. הוצאה שלישית — תשל"ה. הוצאה רביעית — תשל"ט. הוצאה חמישית — תשמ"ה. הוצאה ששית — תשנ"ב. הוצאה שביעית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה שמינית — תש"ס.

ספר שני

חלק ג — בראשית שמות ויקרא: תשכ"ד. הוצאה שניה — תשכ"ח. הוצאה שלישית — תשל"ה. הוצאה רביעית — תשל"ט. הוצאה חמישית — תשמ"ה. הוצאה ששית — תשנ"ב. הוצאה שביעית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה שמינית — תש"ס. חלק ד — במדבר דברים פרקי אבות. הוספות: מכתבים ושיחות— בראשית ­דברים מפתחות לכרכים ג­ד: תשכ"ד. הוצאה שניה — תשכ"ח. הוצאה שלישית — תשל"ה. הוצאה רביעית — תשל"ט. הוצאה חמישית — תשמ"ה. הוצאה שישית — תשנ"ג. הוצאה שביעית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה שמינית — תשנ"ט. הוצאה תשיעית — תש"ס.

ספר שלישי

חלק ה' — בראשית. הוספות: מדור שיחות (תשכ"ה)מכתבים ושיחות: י"א ניסן תשל"ב. הוצאה שניה ומתוקנת — ט"ו מנחם אב תשל"ח. הוצאה שלישית ומתוקנת — כ"ה חשוון תשמ"ט. הוצאה רביעית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה חמישית — י"א ניסן תש"ס. חלק ו' — שמות. הוספות מכתבים ושיחות: יו"ד שבט תשל"ג. הוצאה שני' ומתוקנת — ט"ו מנ"א תשל"ח. הוצאה שלישית ומתוקנת — מוצש"ק כ"ב שבט תש"נ. הוצאה רביעית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה חמישית — תשנ"ט. הוצאה ששית — תש"ס. חלק ז' — ויקרא. הוספות מכתבים ושיחות: עש"ק כ"ף מנ"א תשל"ג. הוצאה שני' ומתוקנת — ט"ו מנ"א תשל"ח. הוצאה שלישית ומתוקנת — י"ב תמוז תשנ"ב. הוצאה רביעית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה חמישית — תשנ"ט. הוצאה ששית — תש"ס. חלק ח' — במדבר. הוספות מכתבים ושיחות: עש"ק יו"ד שבט תשל"ד. הוצאה שני' ומתוקנת — ט"ו מנ"א תשל"ח. הוצאה שלישית ומתוקנת — ח"י אלול תשנ"ב. הוצאה רביעית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה חמישית — תשנ"ט. הוצאה ששית — תש"ס. חלק ט' — דברים. הוספות: מכתבים, �יחות ומכתבים כלליים לר"ה: יו"ד כסלו תשל"ה. הוצאה שני' ומתוקנת — ט"ו מנ"א תשל"ח. הוצאה שלישית — ט'­יו"ד כסלו תשנ"ד. הוצאה רביעית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה חמישית — תשנ"ט. הוצאה ששית — תש"ס.

ספר רביעי

חלק יו"ד — בראשית. הוספות מכתבים ושיחות: י"א ניסן תשל"ה. הוצאה שני' ומתוקנת — ו' תשרי תשמ"ב. הוצאה שלישית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה רביעית — תשנ"ח. הוצאה חמישית — תשנ"ט. חלק י"א — שמות. הוספות מכתבים ושיחות: יו"ד שבט תשל"ו. הוצאה שני' ומתוקנת — י"ג ניסן תשמ"ג. הוצאה שלישית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה רביעית — תשנ"ח. הוצאה חמישית — תשנ"ט. חלק י"ב — ויקרא. הוספות מכתבים ושיחות: יו"ד שבט תשל"ז. הוצאה שני' ומתוקנת — עשק"מ אדר ראשון, תשד"מ. הוצאה שלישית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה רביעית — תשנ"ח. הוצאה חמישית — תשנ"ט. חלק י"ג — במדבר. הוספות מכתבים ושיחות: פורים קטן תשל"ח. הוצאה שני' ומתוקנת — י"ג ניסן תשמ"ה. הוצאה שלישית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה רביעית — תשנ"ח. הוצאה חמישית — תשנ"ט. חלק י"ד — דברים. הוספות: מכתבים ושיחותמכתבים כלליים לר"ה: ימי הסליחות תשל"ח. הוצאה שני' ומתוקנת — ג' סליחות תשמ"ו. הוצאה שלישית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה רביעית — תשנ"ח. הוצאה חמישית — תש"ס. הוצאה ששית — תשס"א

ספר חמישי

חלק ט"ו — בראשית. הוספות מכתבים ושיחות: מוצש"ק ר"ח שבט תש"מ. הוצאה שני' ומתוקנת — מוצש"ק ט"ו בשבט תשמ"ז. הוצאה שלישית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה רביעית — תש"ס. חלק ט"ז — שמות. הוספות מכתבים ושיחות: עש"ק ח"י אלול תש"מ. הוצאה שני' ומתוקנת — ועש"ק ג' כסלו תש"נ. הוצאה שלישית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה חמישית — תש"ס. חלק י"ז — ויקרא. הוספות מכתבים ושיחות: י"ג אייר תשמ"א. הוצאה שני' ומתוקנת — ט"ו אלול תש"נ. הוצאה שלישית — תשנ"ט. הוצאה רביעית — תשס"א. חלק י"ח — במדבר. הוספות מכתבים ושיחות: שבת מברכים ופ' החודש תשמ"ב. הוצאה שני' ומתוקנת — ערב ש"ק פ' יתרו, כ"ב שבט תש"נ. הוצאה שלישית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה רביעית — תשנ"ט. הוצאה חמישית — תשס"א. חלק י"ט — דברים. הוספות: מכתבים ושיחותמכתבים כלליים לר"ה: ט"ו מ"ח תשמ"ג. הוצאה שני' ומתוקנת — ט"ו בשבט, תשנ"ב. הוצאה שלישית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה רביעית — תשנ"ט. הוצאה חמישית — תשס"א.

ספר ששי

חלק כ — בראשית. הוספות: מאמרים ושיחות תשל"ח מדור שיחות (תשל"ח­ תשמ"ב) מכתבים ושיחות: ימי חנוכה תשמ"ג. הוצאה שני' ומתוקנת — ימי חנוכה תשמ"ט. הוצאה שלישית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה רביעית — תש"ס. חלק כ"א — שמות. הוספות: מדור שיחות (תשל"ח­ תשמ"א) מכתבים ושיחות: ר"ח ניסן תשמ"ג. הוצאה שני' ומתוקנת — ט"ו תמוז, תנש"א. הוצאה שלישית — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה רביעית — תשנ"ט. הוצאה חמישית — תש"ס. חלק כ"ב — ויקרא. הוספות: מדור שיחות (תשל"ט­ תשמ"ג) מכתבים ושיחות: ה' מנ"א תשמ"ג. הוצאה שני' ומתוקנת — ג' טבת תשנ"ה. הוצאה שלישית — תשנ"ט. הוצאה רביעית — תש"ס. חלק כ"ג — במדבר. הוספות: מדור שיחות (תשל"ט ­תשמ"ג) מכתבים ושיחות: ר"ח ניסן תשד"מ. הוצאה שני' ומתוקנת — כ"ח אלול תש"נ. הוצאה שלישית — תשנ"ט. הוצאה רביעית — תש"ס. חלק כ"ד — דברים. הוספות: מדור שיחות (תשל"ט ­תשמ"א) מכתבים ושיחותמכתבים כלליים לר"ה: ש' חזון תשמ"ה. הוצאה שני' ומתוקנת — כ"ב שבט תשנ"ו. הוצאה שלישית — תשנ"ט. הוצאה רביעית — תש"ס.

ספר שביעי

חלק כ"ה — בראשית. הוספות: מדור שיחות (תשמ"ג­ תשמ"ז) מכתבים: ר"ח ניסן תשמ"ז. הוצאה שני' עם הוספת מפתחות — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה שלישית — תש"ס. חלק כ"ו — שמות. הוספות: מדור שיחות (תשד"מ ­תשמ"ו) מכתבים: מוצש"ק ר"ח ניסן תשמ"ח. הוצאה שני' — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה — תשנ"ט. הוצאה רביעית עם הוספת מפתחות — תש"ס. חלק כ"ז — ויקרא. הוספות: מדור שיחות (תשד"מ ­תשמ"ו) מכתבים: כ"ה אדר א' תשמ"ט. הוצאה שני' — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה שלישית — תשנ"ט. הוצאה רביעית — תש"ס. חלק כ"ח — במדבר. הוספות: מדור שיחות (תשד"מ­ תשמ"ו) מכתבים: עש"ק פ' ויקרא תש"נ. הוצאה שני' — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה שלישית — תשנ"ט. הוצאה רביעית — תש"ס. חלק כ"ט — דברים. הוספות: מדור שיחות (תשמ"ג­ תשמ"ו) מכתבים מכתבים כלליים לר"ה: מוצש"ק פ' החודש תנש"א. הוצאה שני' — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה שלישית תשנ"ט. הוצאה רביעית — תש"ס.

ספר שמיני

חלק ל — בראשית. הוספות מכתבים ומפתחות: י"א ניסן תשנ"ב. הוצאה שני' — י"א ניסן תשנ"ו. הוצאה שלישית — תשנ"ט. הוצאה רביעית — תש"ס. חלק ל"א — שמות. הוספות מכתבים ומפתחות: כ"ף מנ"א תשנ"ב. הוצאה שני' — י"א ניסן תשנ"ו. הוצאה שלישית — תשנ"ט. הוצאה רביעית — תש"ס. חלק ל"ב — ויקרא. הוספות מכתבים ושיחות ומפתחות: כ"ה אדר תשנ"ג. הוצאה שני' — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה שלישית — תשנ"ט. הוצאה רביעית — תש"ס. חלק ל"ג — במדבר. הוספות מכתבים ושיחות ומפתחות: ר"ח ניסן תשנ"ד. הוצאה שני' — י"א ניסן תשנ"ז. הוצאה שלישית — תשנ"ט. הוצאה רביעית — תש"ס. חלק ל"ד — דברים. הוספות מכתביםמכתבים כלליים לר"המפתחות: ג' ניסן תשנ"ה. הוצאה שני' — תשנ"ח. הוצאה שלישית — תש"ס.

ספר תשיעי

חלק ל"ה — בראשית. הוספות מכתבים ושיחות ומפתחות: ג' שבט תשנ"ו. הוצאה שני' — תש"ס. חלק ל"ו — שמות. הוספות מכתבים ומפתחות: ה' טבת תשנ"ז. הוצאה שני' — תש"ס. חלק ל"ז — ויקרא. הוספות שיחותמכתבים ומפתחות: כ"ב שבט תשנ"ח. הוצאה שני' — תש"ס. חלק ל"ח — במדבר. הוספות שיחותמכתבים ומפתחות: כ"ה אדר תשנ"ט. הוצאה שני' — י"א ניסן תשנ"ט. חלק ט"ל — דברים. ביאורים בלקוטי לוי"צ על אגה"ת הוספות שיחות מכתבים ומפתחות: י"א ניסן תשס"א.

ראו גם[edit]

(חלק מהחומר בערך זה נלקח מתוך חב"דפדיה)