לקוטי תורה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הספר לקוטי תורה לאדמו"ר הזקן - רבי שניאור זלמן מליאדי, בעל התניא והשולחן ערוך.

הספר מכיל דרושים על פרשיות התורה ומועדים.

חלקו (הראשון) נקרא תורה אור, הספר נדפס בשני שלבים, החלק הראשון על חומשים בראשית ושמות בשנת תקצ"ז בקאפוסט, לאחר התערבות הצנזורה שאסרה על הדפסת הספר נדחה הדפסת חלקו השני עד לשנת ה'תר"ח ואז נדפס בשינוי השם ללקוטי תורה, החלק השני נדפס בתוספת הגהות נכד המחבר - האדמו"ר הצמח צדק הרב מנחם מנדל שניאורסון.

הספר נדפס במקור בכתב רש"י, בשנים האחרונות הוציאה קה"ת את הספר מחדש באותיות מרובעות בתוספות שונות.