לשכת הגולה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מקום בעזרה, שבו היתה באר שממנה סיפקו מים לשתייה ולבישול לכל העזרה.


יש אומרים שלשכה זו נקראת "לשכת הגולה" על שם עולי הגולה שכרו את הבאר; ויש מפרשים שנקראת כן על שם הגלגל, שבו היו משלשלים את הכיור לתוך הבאר, כדי שלא יפסלו מימיו; ויש מפרשים, שהיה כמין ספל גדול ועגול קבוע מעל לבאר, שהיו ממלאים אותו כל יום ממימי הבאר על ידי הגלגל הנתון עליו, ועל שם אותו הספל נקראת הלשכה "לשכת הגולה", מלשון הכתוב (זכריה ד, ב): "וגולה על ראשה".