לשכת הגזית

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

לשכת הגזית היא מקום בבית המקדש, שבו ישבו חברי הסנהדרין הגדולה בצורת חצי גורן עגולה. לשכה זו נקראת "לשכת הגזית" על שם שהיא היתה עשויה מאבני גזית מרובעים.


לשכת הגזית היתה בנויה חציה בקודש (בעזרה) וחציה בחול (מחוץ לעזרה), וחברי הסנהדרין היו יושבים בחציה שבחול, לפי שאסור לשבת בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד - "אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד".