לשכת הפרוכת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

לשכת הפרוכת היא מקום בבית המקדש, שבו היו אורגים את הפרוכת. בלשכת הפרוכת היה לוי אחד שהיה שומר (מסכת תמיד כז.) וכן פסק הרמב"ם (הלכות בית הבחירה פרק ח הלכה ט)