מדמע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

המערב תרומה בחולין של חברו, באופן שאין בחולין מאה חלקים כנגד התרומה, ונמצא מפסידו, לפי שהתערובת אסורה לישראל בהנאה, והוא צריך למוכרה לכהנים במחיר מוזל.

המדמע במזיד, חייב לשלם; ובשוגג - נחלקו תנאים: רבי מאיר מחייב, ורבי יהודה וחכמים פוטרים. הלכה כרבי יהודה וחכמים.