מותר אשמות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כסף שנותר ממעות שהופרשו לצורך קניית קרבן אשם, שצריכים ליתנו לקיץ המזבח.