מזמור לתודה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מזמור לתודה הוא מזמור ק' בספר תהילים, והוא נאמר בתפילת שחרית כחלק מפסוקי דזמרה.

בימים שבהם לא ניתן להקריב קורבן תודה בבית המקדש - אין אומרים את המזמור. משום כך אין אומרים את המזמור בשבת, ביום טוב וביום הכיפורים, שאין מקריבים בהם קורבן נדבה. גם בחול המועד פסח אין אומרים את המזמור, משום שקורבן תודה כולל חמץ, ואין מקריבים אותו בפסח.

מטעם זה אין אומרים מזמור לתודה גם בערב פסח, משום שאין מקריבים תודה, שיש בה חמץ, בערב פסח, כיון שהקרבה כזו עשויה לגרום לבשר התודה להיפסל, כאשר היא תאסר באכילה עם כניסת איסור אכילת חמץ לתוקף, קודם שיסתיים זמן אכילת התודה.