מחוסר זמן בבעליו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קרבן שעדיין לא הגיע זמן בעליו להקריבו[1].

הערות שוליים[edit]

  1. כגון: הזב - שכתוב בו (ויקרא טו, יג-טו): "וכי יטהר הזב מזובו וספר לו שבעת ימים לטהרתו וכבס בגדיו, ורחץ בשרו במים חיים וטהר. וביום השמיני יקח לו שתי תורים או שני בני יונה... ועשה אותם הכהן אחד חטאת והאחד עולה". וכן היולדת - שכתוב בה (ויקרא יב, ו): "ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בן שנתו לעולה ובן יונה או תור לחטאת".