מטוס

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מטוס הוא כלי תחבורה המעופף, משמש להובלה (משאות ואנשים) ומלחמה (מטוסי קרב).

המצאת המטוס עוררה שאלות הלכתיות בהיבטים שונים:

היתר הטיסה[edit]

סמוך להמצאת המטוס היו פוסקים שסברו שאין לטוס במטוס משום סכנה[1] והיו שהתירו רק לצורך מצוה [2] אך אחרי שהמטוסים ובטחונם השתכללו הותר אף לצורך טיול[3]

דין ברכות ותפילות לטס[edit]

תפילת הדרך[edit]

יש לברך תפילת הדרך לטס במטוס[4]

ברכת הגומל[edit]

דנו הפוסקים אם הטס במטוס כשמגיע למקומו צריך לברך הגומל. היו שאמרו לברך[5] מאידך הרב מבריסק נהג שלא לברך[6] הרוגוצ'ובר סבר שאין ברכת הגומל במטוס כיון שלא מוגדר בהלכה כ"דרך"[7] וחלק עליו הגר"ע יוסף [8] וסובר שמטעם דין דרך הטס צריך לומר הגומל לעומת זאת יש הסוברים שיברך בלא שם ומלכות [9]

טיסה מעל הר הבית[edit]

בבעיית טיסה מעל הר הבית דן הרב עובדיה יוסף[10]

טיסת כהן במטוס בו מובלת גופה[edit]

בבעיית טיסת כהן במטוס בו מוטסת גופה דן הרב משה שטרנבוך[11]

המטוס בדיני עגונות[edit]

הגר"ע יוסף דן בנושא של מטוס קרב שהופל על ידי טיל האם הטייס מוגדר כמת לעניין להתיר את אשתו כאשר לא הצליח להמלט מהמטוס לפני שהתרסק [12]

הערות שוליים

 1. שו"ת הלל אומר סי' קנז
 2. שו"ת משיב שלום סי' עו
 3. שו"ת באר משה ח"ז סי' פג
 4. שו"ת באר משה ח"ז סי' קיד
 5. שו"ת אגרות משה או"ח ח"ב סי' נט; שו"ת דברי אפרים אליעזר סי' מ וראה גם שו"ת תשובות והנהגות ח"ב סי' קמח
 6. שו"ת קנין תורה בהלכה ח"א סי' טז אות ג
 7. פרח שושנה או"ח סי' מ
 8. שו"ת יביע אומר ח"ב או"ח סי' יד בהשלמות; יחוה דעת ח"ב סי' כו
 9. שו"ת חלקת יעקב או"ח סי' נה; שו"ת בית אבי ח"א סי' לז
 10. שו"ת יביע אומר ח"ה יו"ד סימן כו
 11. שו"ת תשובות והנהגות ח"א סי' תרעח
 12. שו"ת יביע אומר ח"ו אבה"ע סי' ד

קישורים חיצוניים[edit]

 • האם מוסרי להפיל מטוס? (האם מותר על פי ההלכה להפיל מטוס שנחטף, תוך גרימת מותם של הנוסעים, לשם הצלת חייהם של אנשים רבים המצויים על הקרקע)