מיכה המורשתי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מיכה המורשתי היה מנביאי התרי עשר. נבואותיו מרכיבות את ספר מיכה.

מיכה היה משבט יהודה והתגורר בעיר מרשה בנחלת שבט יהודה (כפי הנראה: בית גוברין של ימינו). קיבל תורה מישעיהו בן אמוץ.

התנבא בימי עוזיהו בן אמציה (לאחר שנצטרע), יותם בן עוזיהו, אחז בן יותם וחזקיהו מלכי יהודה, ובימיו התנבאו נביאים נוספים: הושע, ישעיהו ועמוס, ומיכה היה הצעיר מכולם (בבלי פסחים פז א).

מיכה התנבא נבואות פורענות של שומרון וירושלים, תוכחה על פגמים שבין אדם לחבירו, תוכחה על נביאי השקר, וכן נבואות נחמה על הר הבית ויורשלים, על השלום שיהיה באחרית הימיםעל המשיח, תפילות בעד העם ועוד. בתפילתו, מזכיר מיכה את י"ג מידות הרחמים על מנת שה' יסלח לישראל.

הקודם:
ישעיהו בן אמוץ
מעתיקי השמועה הבא:
יואל בן פתואל