מילון הראי"ה:אור קודש חבוי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

האור הקדוש הגנוז, (ה)מקור האלהי של התורה, החוסן של הנבואה, סגולתה של רוח הקודש והמחזה העליון. האור הגנוז של אור הנבואה ורוח הקודש. מעין החיים של שורש התורה האלהית ומכון כל חזון ומראה עליון. אור הקודש של חמדת עולמים הגנוזה, שורש התורה האלהית ומקור הנבואה ורוח הקודש המיוחד לישראל [עפ"י מא"ה ג (מהדורת תשס"ד) קכב־ה]. ע"ע אור הגלוי. ע' במדור אליליות ודתות, חושך חבוי.