מכון התורה והארץ

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מכון התורה והארץ הוא מכון למחקר, ליישום ולהסברה של המצוות התלויות בארץ, בו פועלים רבנים, מדענים ואגרונומים. המכון נוסד בשנת תשמ"ו בכפר דרום, ולאחר ההתנתקות הועבר לאשקלון. המכון פועל תוך שילוב הלכה וחקלאות. פעילות המכון נעשית בהתאם לפסקי הרבנות הראשית לישראל. בראש המכון עומד הרב יהודה עמיחי.

מכון התורה והארץ הוא המכון השני בוותיקותו בתחום (אחרי בית מדרש גבוה להלכה בהתיישבות החקלאית). המכון מלווה את ענף החקלאות הישראלית, מספק לו חידושים טכנולוגיים, מחקרים ושיטות ייעול. השיטות מיושמות במשקים ברחבי הארץ.

המכון מפתח תוכניות בתחומים שונים: חיסכון בעלויות הגידול, צמצום השימוש במים, גידול ירקות ללא תולעים והפחתת השימוש בחומרי הדברה. פיתוחיו הבלעדיים של המכון תרמו לעולם הטכנולוגיה החקלאית באפיקים שטרם נחקרו וקידמו אותו. למכון מוניטין בקיהיליה המדעית והאגרונומית בארץ ובעולם.

מפעלי המכון[edit]

מכון מחקר - מכון ומעבדות מתקדמות למחקר יישומי בתחומי החקלאות, המדע, ההלכה והשילוב ביניהם.

הוצאה לאור - מכון להוצאת ספרים העוסקים במגוון תחומים: מחקר, הלכה, היסטוריה, הגות, הדרכה מקצועית לחקלאים, עזרי הדרכה והוראה ועוד.

דו- ירחון "אמונת עיתך" - הוצאת עלון דו- חודשי עדכני לציבור הרחב בנושאים שונים: במצוות התלויות בארץ, כשרות המזון, חקלאות שימושית ועוד.

ימי עיון - עריכת ימי עיון בכל הארץ לכל המגזרים ולכל הגילאים. הדרכות לילדי הגנים ובתי הספר, סדנאות לקהל הרחב, ימי- עיון לחקלאים, הרצאות לרבנים, למורים ולחוקרים.

קרן "בית האוצר" להפרשת תרומות ומעשרות - קרן ייחודית העוסקת בטיפול בהפרשת תרומות ומעשרות העומדת לשירות הציבור הרחב. באמצעות קרן זו ניתן לקיים את מצוות הפרשת תרומות ומעשרות כדין ובהידור.

קורסי הכשרה למשגיחי כשרות

כולל תורני חקלאי "טל אורות" - בית מדרש המתמחה בהלכה בכלל ובמצוות התלויות בארץ בפרט. הלומדים מיועדים לפעול בקהילות ברחבי הארץ.

מדרשת המכון - מדרשה אינטראקטיבית ייחודית שמטרתה להעמיק את הידע והעניין בציבור בתחומי החקלאות הישראלית והמצוות התלויות בארץ.

אוצר הארץ[edit]

לקראת שנת השמיטה התשס"ח, הקים מכון התורה והארץ גוף בשם אוצר הארץ אשר חתם מראש על הסכמים לאספקת פירות וירקות של מגדלים יהודים, וזאת במטרה למנוע את הידרדרות החקלאות היהודית בארץ בשל מעבר מסיבי לקנייה מלא יהודים. הגידול והשיווק מתבסס על ההיתרים הקיימים לביצוע פעולות חקלאיות בשנת השמיטה ובראש ובראשונה אוצר בית דין. במקרים שלא ניתן להשיג תוצרת חקלאית ממקור אחר - מסופקת התוצרת החקלאית מחקלאים אשר חתמו על היתר המכירה.

שר החקלאות שלום שמחון, וגם ארגון מגדלי הירקות, מגנים בחריפות את פעילות החברה, ורואים בהימנעות החברה מקניית ירקות מערבים פעולה גזענית, המנוגדת לעקרון השוויון בין כל אזרחי המדינה, יהודים כערבים. אנשי החברה לעומת זאת, רואים בכך פעולה ציונית לגיטימית, במיוחד אין כל אלמנט של כפיה.

לאוצר הארץ 20,000 מנויים אשר התחייבו מראש לרכוש תוצרת המסופקת על ידי אוצר הארץ בסכום של 50 ש"ח לפחות מדי חודש. התחייבות זאת נובעת מן הניסיון בשמיטות הקודמות, כאשר חלק מן התוצרת שגודלה במיוחד עבור אוצר בית דין נשארה ללא קונים וכך נגרמו נזקים כספיים. האוצר דואג לאספקה שוטפת של פירות וירקות לכ-200 חנויות ברחבי הארץ.

צוות המכון[edit]

נשיא המכון הוא הרב יעקב אריאל, רבה הראשי של העיר רמת גן ואחד הפוסקים הבולטים בציבור הדתי לאומי. ראש המכון הוא הרב יהודה עמיחי. יושב ראש המכון הוא הרב יגאל קמינצקי, הרב האזורי של חבל עזה ושל יישובי גוש קטיף לשעבר.

בראש מחלקת המחקר והפיתוח החקלאי עומדים האגרונומים מוטי שומרון והפרופסור יפתח בן אשר.

במכון צוות רב-תחומי ייחודי ומגוון של רבנים ותלמידי חכמים גדולים מחד, ושל חוקרים, מדענים ואגרונומים מומחים מאידך, הפועלים יחדיו לשילוב החקלאות וההלכה.

קישורים[edit]