מנהיג (קניין)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגדרה[edit]

הבהמה הולכת בגלל הקונה (הסוגיא בבבא מציעא ח:).

מקור וטעם[edit]

במקורו חקר הפרי משה (קניינים לב-א) בין שלוש אפשרויות:

  1. מדין משיכה (וכן כתב תוס' רי"ד בבא מציעא ט:).
  2. מדין הוראת בעלות (כחזקה).
  3. קניין חדש (כיד) (וכן דן תורת הקניינים ח"א עמוד תקמד, האם הוא מדין משיכה, או שהוא קניין נפרד, ואינו מדין משיכה (כי משיכה היא רק כשהוא עצמו מושך, אלא הנהגה היא רק כעין תולדת משיכה)).

הנכס[edit]

הנכסים הנקנים הם בהמה.

פרטי הדין[edit]

מקום הקניין - לרש"י (בבא מציעא ח. ד"ה רכוב בשדה, וכן ראב"ד המובא ברשב"א שם) קונה גם בעיר וגם בשדה, ולרשב"א (שם) רק בעיר, משום שהדרך היא להנהיג בעיר שאין הבהמה בורחת מפני האנשים, אך לא בשדה, שהיא בורחת במקום רחב.

ראה גם[edit]