מנחה שנקמצה וחזר קומצה לתוכה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קרבן מנחה, שהרים ממנו הכהן את הקומץ, והוחזר הקומץ לתוך המנחה.


"מנחה שנקמצה וחזר קומצה לתוכה" - אסור להקריבה, לפי שאסור להקריב את השיירים העומדים לאכילה.


אם עבר והקריבה, אין הבעלים חייבים להביא מנחה אחרת, שהרי הוקרב קומצה של מנחתם שהביאו.