מסכת אריגה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מסכת אריגה הנקראת גם מסכת היא מערכת חוטי השתי, המתוחים על המנור בנולי אריגה. בלשון מושאל ממסכת האריגה נקראת גם מסכת התבנית של המטה

המסכת מוזכרת בספר שופטים, דלילה חיברה את שערות שמשון למסכת כדי ללכדו כמו שכתוב [1]: "... ויאמר אליה אם תארגי את שבע מחלפות ראשי עם המסכת ותתקע ביתד ותאמר אליו פלשתים עליך שמשון וייקץ משנתו ויסע את היתד הארג ואת המסכת"

מפסוקים אלו למד בעל הספר חסידים את פירוש המילה מסכת גם בהקשר של מסכתות הש"ס ולדבריו מתייחס בעל התוספות יום טוב כשבא לפרש את המילה "מסכת"[2]: "בספר חסידים סימן תתקכ"ט מצאתי: תורה שבעל פה דומה לצמר ופשתים שעומלים ואורגים בה. לכך נקרא מסכת. לשון אריגה. כמו על המסכת דכתיב גבי שמשון. הלכות לפרקים שמקבץ כל הדברים של ענין אחד זו היא מסכת עכ"ל. ואע"פ שהסמ"ך נקודה בכתוב בקמ"ץ. אין הקריאה כך. כי בכתוב הוא בהפסק. לכך נשתנית לקמ"ץ."


בשבת[edit]

הפעולה שעושים עם מסכת אורגים אסורה בשבת משום מיסך

הערות שוליים

  1. ספר שופטים פרק טז פסוקים יג-יד
  2. הקדמת פירוש התוספות יום טוב למסכת ברכות