משתמש:איש אמת/יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ביום ב' ניסן ה'תשמ"ח, אמר הרבי מלובביץ', הרב מנחם מנדל שניאורסון, כי הכרזת יחי המלך מוסיפה חיים במלך ונשי.

בט"ו אייר ה'תשנ"א הכריז הרב ישראל דוד נחשון בפני הרבי נוסח מורחב להכרזה, במילים יחי אדוננו מורנו ורבנו המלך המשיח לעולם ועד.

הרבי מלובביץ' חייך חיוך רחב ואף התייחס לכך בשיחה ואמר שזוהי "הכרזה המהדהדת בכל סדר השתלשלות".

לאחר השבת ביארו גדולי חסידי חב"ד, בראשם ר'יואל כהן, החוזר של הרבי, את תוכנה של ההכרזה.

בהמשך לכך שרו בפני הרבי מלובביץ' בשבוע שלאחרי זה את הכרזה זו, והרבי עודד אותה בידיו הקדושות (בט"ו אייר תנש"א).

בין השנים תשנ"א - תשנ"ג אירעה הפסקה בשירת הניגון, אך בחודש תשרי תשנ"ג, כאשר הרבי היה חולה ומשותק, החלו שוב לשיר בפני האדמו"ר את ההשיר, והוא החל לעודד אותו במסירות נפש.

בכל פעם שיצא האדמו"ר מחדרו אל הקהל, שרו הקהל כמעט-רק את שיר זה, והרבי עודדו מאד.

לאחר ג' בתמוז תשנ"ד, יום הסתלקות הרבי מלובביץ, החלו הדעות חלוקות בחב"ד, האם הרבי אכן נפטר או שהוא חי. חלק מאלה שטוענים שהרבי נפטר הפסיקו לשיר ולהכריז את היחי אדוננו. רוב רבני חב"ד התכנסו ופסקו שיש להמשיך בהכרזה ובשירה.

נכון לדצמבר 2020 רוב חסידי חב"ד בישראל ממשיכים עם הכרזת יחי אדוננו בדרך כלל אחרי כל תפילה שלוש פעמים ובארועים שונים, הם שרים את השיר בזמני שמחה. רבים רואים בשיר את המנונה של חסידות חב"ד בעת הזו.