מתושלח

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מתושלח בן חנוך הוא בן הדור השמיני לאדם הראשון, סבו של נח, והאדם שמספר שנותיו הוא הגבוה ביותר שנכתב במקרא.

דמותו של מתושלח[edit]

עפ"י בראשית ה', היה מתושלח בנו של חנוך ואביו של למך. הוא חי 969 שנים. עפ"י חשבון המספרים המופיעים בפסוקים, המבול החל בשנתו האחרונה.

המקרא לא מוסיף על דמותו פרטים, כפי שלא מפרט על איש מעשרת הדורות שבין אדם לנח, אולם חז"ל מרחיבים על דמותו, ואף מכנים אותו במספר מקומות: "מתושלח הצדיק" ( בראשית רבה ג, א ). במדרש בראשית רבתי מוסברת אריכות ימיו: "זה הוסיף ימים על כלם לקיים מה שנאמר יראת ה' תוסיף ימים". כן מובאת שם דרשה על שמו: "ולמה נקרא שמו מתושלח, שכתב שם המפורש על שלח שלו והרג שדין ומזיקין לאין מספר."

המדרש אומר שהקב"ה עיכב את המבול עד מותו, ועוד חיכה במשך שבעת ימי האבילות עליו, "ללמדך שהספדן של צדיקים מעכבין את הפורענות לבא" ( בבלי סנהדרין קח, ב ). בנוסף, אומר עליו המדרש שהוא אחד מהאנשים שזכו להחזיק בבגדיהם המקוריים של אדם וחוה - הוא ירש אותם משת בן אדם, והורישם לנח. מדרש אחר מונה אותו ברשימת "שבעת הרועים", שיעמדו לישראל לעתיד לבוא ( בבלי סוכה נב, ב ).

הערות שוליים