נושא שכר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שומר שכר. מי ששומר על פיקדון בשכר, שהוא חייב על גניבה ועל אבידה, ופטור על אונסים, ובלבד שיישבע על האונס, ושלא שלח בו יד (שלא השתמש בו).