נותן טעם לפגם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מאכל איסור שהתערב במאכל היתר, ומאכל האיסור נותן טעם לפגם במאכל היתר, אינו אוסרו.


בלוע שאינו בן יומו[edit]

טעם מאכל שנבלע בדפנות כלי, כל שאינו בן יומו, הרי הוא טעם פגום, ובדיעבד אינו אוסר מה שנתבשל בתוכו.

שמנונית שעל גבי הסכין[edit]

שמנונית בשר שעל גבי סכין, אף שהיא מועטה ואינה בעין כל כך כתב ריטב"א על מסכת עבודה זרה דף לט/א שאינה נפגמת, ואף שאינה בת יומה, אוסרת[1]

הערות שוליים[edit]

  1. ז"ל הריטב"א שם: "...כי אמרינן דכלים שאינן בני יומן נותנין טעם לפגם - באסור בלוע, אבל סתם סכין יש בו איסור בעין שאין דרך לקנחו בפרסא או לשכשכו במים היטב ונשאר בו תמיד שמנינות הנדבק", וכן דעת רא"ה.