סדר העבודה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

פיוטים המתארים את עבודת יום הכיפורים על ידי הכהן הגדול בזמן שבית המקדש היה קיים, הנאמרים בחזרת הש"ץ, בתפילת מוסף של יום הכיפורים.


כאשר אומרים ב"סדר העבודה": "והכהנים והעם העומדים בעזרה...", נוהגים העם ליפול על פניהם. יש להציע בגד וכדומה על הארץ בשעת ההשתחוויה, כי אסור להשתחוות על רצפת אבנים.

יש מבני עדות המזרח שאינם נופלים על פניהם בתפילות יום הכיפורים.