סעודה שאינה מספקת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אסור לאדם להשתתף בסעודת חברו, כאשר אין לחברו מספיק אוכל באותה סעודה עבורו או עבור בני ביתו.


אכילה מסעודה שאינה מספקת הינה "אבק גזל". בספרי הפוסקים מובא, שעל עוון אכילה מסעודה שאינה מספקת, קשה מאוד לחזור בתשובה, מפני שהאדם אומר בלבו שלא חטא במאומה, שהרי אכל ברשותו של בעל הסעודה.