סתם הקדשות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

"סתם הקדשות" הם נכסים שהוקדשו, ולא פורש למי הם הוקדשו, אם לצורך תיקון בנייני בית המקדש או לצרכי המזבח.


יש אומרים, ש"סתם הקדשות" לבדק הבית, ואפילו בדברים הראויים למזבח; ויש אומרים, שכל הראוי למזבח מן הסתם הקדישו המקדיש למזבח, וכל שאינו ראוי למזבח יפול לאוצר המקדש לצרכי בדק הבית.