עוקץ האתרוג

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

גבעול עץ היוצא מתחתית האתרוג, החלק שהאתרוג מחובר בו אל הענף. באתרוגים מצויים שני סוגי "עוקצים": עוקץ שקוע בתוך האתרוג, ועוקץ בולט מעל האתרוג. לשניהם דין אחד.

דיניו[edit]

  • אתרוג שניטל עוקצו - פסול. ברם, אם נשאר כל שהוא מן העוקץ, באופן שכל רוחב הגומא מכוסה - האתרוג כשר.
  • בשעת הדחק, כשאין להשיג אתרוג אחר, ניתן לברך גם על אתרוג שניטל עוקצו לגמרי.