פיטם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הפיטם הוא בליטה בראש האתרוג במקום שנשרה בו הניצה, כמין גבעול עץ היוצא מראש האתרוג ובולט למעלה ממנו.

אתרוג שניטלה פיטמתו - פסול. יש אומרים שאין האתרוג פסול אלא אם כן ניטלה ממנו כל הפיטמה, גם החלק השקוע בתוך האתרוג, אבל אם ניטל רק החלק שלמעלה מן האתרוג והבולט ממנו - האתרוג כשר; ויש אומרים, שאפילו לא ניטל מן האתרוג אלא החלק הבולט בלבד - האתרוג פסול. ברם, אם נשאר מן הפיטם שבולט מן האתרוג אפילו כל שהוא, אין להחמיר בזה. כשאפשרי הדבר, טוב להחמיר שלא תינטל גם ה"שושנתא" (כעין כתר הנמצא על ראש פיטמת האתרוג).

במה דברים אמורים, כשהיתה לאתרוג פיטמה ולאחר מכן היא ניטלה, אבל אם לא היתה לו פיטמה מעולם - האתרוג כשר לכתחילה. הסיבה לכך היא, שמכיון שכך היא ברייתו וזה דרך גידולו, אין לכנותו בשם חסר או בלתי מהודר.