פסיגה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

פסיגה הוא אשכול ענבים קטן היוצא משדרת האשכול הגדול.


הרמב"ם בפירוש המשניות (מסכת עוקצין פרק א) מפרש פסיגה: "ופירוש פסיגה של אשכול: חתיכה מן האשכול, כלומר שחתך אשכול מאותן האשכולות הקטנים שאין יוצאין מהן אשכולות אחרים והם מלאים גרגרי ענבים בלבד כמו שרביט של תמרה".