פקועה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בהמה מעוברת שביקעו אחרי שחיטתה את כריסה להוציא ממנה את הוולד. וולד הפקועה ("בן פקועה") - אינו טעון שחיטה, וחלבו וגידו - לדעת רוב הראשונים - מותרים.