פרימה של בגדים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

פרימה של בגדים היא קריעת הבגד ופרימת חוטיו.

  • אסור לכהן להכנס פרום בגדים לבית המקדש (ועיין סנהדרין פג)
  • מצורע שנטמע והכהן החליט שטמא.