פריעה של ראש

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

פריעה של ראש הוא מושג הלכתי הכולל אי-תספורת ופיזור השיער. המושג הובא בהלכה בכמה הקשרים:

  • הכהן פורע את ראש הסוטה
  • אסור לכהנים להכנס פרועי ראש במקדש
  • נזיר צריך לפרוע ראשו כמו שכתוב: "איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה' וכו' עד מלאת הימים אשר יזיר לה' קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו" (במדבר ו-ב).
  • מצורע שנטמא אסור לו לגלח את ראשו