פרשני:משנה:ברכות א ד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search


ParsheiniLogo.png
ערך זה הוא מתוך פרויקט פרשני - הפירוש השיתופי לכתבים תורניים.

מטרת פרויקט פרשני היא יצירת פירוש שיתופי על כל הכתבים התורניים, החל מהמשנה ועד ספרי השו"ת האחרונים הנכם מוזמנים להשתתף בעריכת הפירוש באמצעות דף העריכה או יצירת פירושים לערכים חדשים.
יש לך שאלה על הפירוש? ניתן להשתמש בדף השיחה ובהוספת תבנית שאלה בראש הדף. מעוניין בהסבר למקור שלא קיים עדיין בפרשני? צור אותו כעת וכתוב את שאלתך בדף השיחה.

משנה:ברכות א ד

בשחר מברך שתים לפניה ואחת לאחריה, ובערב שתים לפניה ושתים לאחריה
אחת ארוכה ואחת קצרה
מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, לקצר אינו רשאי להאריך
לחתום אינו רשאי שלא לחתום, ושלא לחתום אינו רשאי לחתום

בשחר מברך שתים לפנייה ושתיים לאחריה - בשחר, הבוקר לפני קריאת שמע מברכים שתיים לפנייה, כלומר, ברכת "יוצר (אור)" ו"אהבה" ואחת לאחריה - "אמת ויציב" ובערב שתיים לפניה ושתיים לאחריה - ובלילה יברך שני ברכות לפני ושני ברכות אחרי, לפני "מעריב ערבים" ו"אהבת עולם" ושתיים לאחריה "אמת ואמונה" ו"השכיבנו".

אחת ארוכה ואחת קצרה - כלומר, ברכה אחת ארוכה ואחת קצרה מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר - ברכה שהיא ארוכה, לדוגמה "יוצר אור" אסור לקצר אותה, לדוגמה להגיד רק "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכול" אלה צריך להגיד אותה כמו שהיא לקצר, אינו רשאי להאריך - כלומר, ברכה שהיא קצרה, כמו "אהבה רבה" אסור להאריך אותה ולהוסיף לה עוד מילים שלא נכתב במפורש שצריך להגיד אותם.

לחתום, אינו רשאי שלא לחתום - כלומר, ברכה שבה חותמים, (שמסיימים בה ב"ברוך אתה ה'...",) כמו לדוגמה "אהבה רבה" אז בה אסור להוריד את ה"חתימה" אלה צריך להתפלל כמו שכתוב במפורש ושלא לחתום אינו רשאי לחתום - וברכה שבה לא חותמים בסוף, כמו ברכה מברכות הנהנין, אסור לחתום בה.

סיכום[edit]

בבוקר מברכים לפני קריאת שמע שני ברכות ולאחריה ברכה אחת ובערב שניים לפני קריאת שמע ושנים לאחריה. אסור לקצר ברכות שנקבע שהם ארוכות ואסור להאריך ברכות שהם קצרות. אסור לא לחתום ברכות שנקבע שצריך לחתום בהם ואסור לחתום בברכות שנקבע שלא לחתום.

ע"כ משנה, ברכות, פ"א, מ"ד