פרשת פינחס

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

פרשת פינחס היא הפרשה השמינית בחומש במדבר.

תוכן הפרשה[edit]

  • ברית הכהונה עם פנחס- כהמשך לפרשת בלק, פנחס מקבל את שכרו על הריגת זמרי בן סלוא וכזבי בת צור והקב"ה נותן לו ברית שלום ובוחר בו ובזרעו לשמש בכהונה.
  • מפקד בני ישראל- לאחר המגיפה הקב"ה מצווה למנות שוב את בני ישראל
  • כללי חלוקת הארץ- באמצע המניין הקב"ה מגדיר את כללי חלוקת הארץ- חלוקה בגורל ולפי הנחלות, כאשר החלוקה לשבט היא על פי משפחת האב.
  • בנות צלפחד- בנות צלפחד מגיעות למשה וטוענות בפניו שמכיוון שחלוקת הנחלות מתבצעת לגברים שבכל משפחה, הן עלולות שלא לרשת את הארץ כלל. משה פונה לקב"ה, ובתגובה נענה שאכן בנות צלפחד זכאיות לנחלה בארץ, ומוסיף שבמידה ואין למשפחה כלל ילדים, תעבור הנחלה לקרוב משפחה כגון אחיו, אחי אביו או כל שאר בשר.
  • משה צופה לארץ- הקב"ה מצווה על משה לעלות על הר העברים ולהסתכל על ארץ ישראל. ה' אומר לו כי בעקבות חטאו במי מריבה הוא לא יזכה להיכנס לארץ ישראל.
  • מינוי יהושע למחליפו של משה- משה מבקש מהקב"ה למצוא לו מחליף שינהיג את העם במקומו, ונענה למנות את יהושע בן נון.
  • קורבנות התמיד והמוספים- הקב"ה מצווה למשה על קורבנות התמיד שבכל יום ומוספי השבת והחגים.

קישורים חיצוניים[edit]