צדיק ורע לו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מצב שבו אדם צדיק ולמרות זאת רע לו

הסבר הבעיה האמונית[edit]

המצב של צדיק ורע לו היווה בכל הדורות בעייה אמונית קשה. היהדות מאמינה שהקב"ה יגמול שכר לשומרי מצוותיו, וכן התורה כותבת פעמים רבות שאדם השומר את מצוות ה' יזכה להשגחה. ואם כן איך יתכן שצדיקים רבים סובלים בחייהם, למשל רבי עקיבא והלל הזקן שהיו עניים מרודים, ואף אברהם, יצחק ויעקב שסבלו משכינהם.

צדיק ורע לו בהסטוריה היהודית[edit]

כבר משה שאל מהקב"ה "הוֹדִעֵנִי נָא אֶת דְּרָכֶךָ" (שמות ל"ג י"ג), והסבירה הגמרא: "אמר משה לפני הקב"ה, רבש"ע, מפני מה יש צדיק וטוב לו צדיק ורע לו, רשע וטוב לו רשע ורע לו" (ברכות ז' א'). וכן כמעט כל ספר איוב עוסק בשאלה זו. במשנה הוזכרו צדוק ובייתוס שראו אדם עוסק במצוות שילוח הקן על פי ציווי אביו, נופל מהסולם ומת. תמהו צדוק ובייתוס, שהרי שתי מצוות אילו של שילוח הקן וכיבוד אב ואם, הן שתי מצוות שכתוב עליהם ששכרן הוא אריכות ימים. אם כן איך יתכן שאדם תוך כדי שהוא מתעסק במצוות אילו מת? ושניהם כפרו והקימו שתי כתות של כופרים, הצדוקים והבייתוסים.

הפתרונות לבעיה[edit]

בגמרא בברכות (שם) הובא פתרון אחד לבעיה: "צדיק וטוב לו - צדיק גמור, צדיק ורע לו - צדיק שאינו גמור, רשע וטוב לו - רשע שאינו גמור, רשע ורע לו - רשע גמור" כלומר אדם שאינו צדיק גמור, הקב"ה משלם לו על עברותיו בעולם הזה כדי שיהיה צדיק שלם לעולם הבא. וכן רשע שטוב לו הוא רשע שגם לו קיימות מס' קטן של מצוות שעליהם הוא מקבל את השכר בעולם הזה על מנת שיגיע לעולם הבא רשע שלם.

בראשונים הובאו עוד סיבות הגורמות לצדיק סבל בעולם הזה:

  • על מנת שלא יאמרו על הצדיקים שהם עובדים את הקב"ה על מנת לקבל שכר.
  • על מנת להחזירו בתשובה.
  • בגלל אביו/סביבתו, למשל אם נולד לאבא עני הוא יתחיל מנקודת התחלה עניה ללא קשר למעשיו.
  • כדי לכפר על הדור.
  • כדי לכפר על המין האנושי על כל דורותיו.
  • בגלל עבירות של גלגול קודם.
  • לצורך דבר טוב עתידי שכדי שיגיע צריך הצדיק לסבול קצת לפני כן.

ראו גם[edit]

לקריאה נוספת[edit]

  • דרך השם לרמח"ל חלק ב' פרק ג'.

קישורים חיצוניים[edit]