קוסם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אדם העושה פעולות שנראות נגד חוקי הטבע לשם שעשוע. הקוסם משתמש בזריזות תנועה ועל ידי כך נראה שעושה קסמים. לרוב הפוסקים הדבר אסור מן התורה.

המקור לאיסור[edit]

הגמרא (סנהדרין ס"ה:) מפרשת את הפסוק "לא תעוננו"- זה האוחז את העיניים. והביאו איסור זה להלכה הרמב"ם בספר המצוות וכן הב"ח, רמ"א, ב"י, ש"ך ועוד. למקורות רבים בסוגיה עיין שו"ת יחווה דעת.

דעות האחרונים[edit]

דעת הרב עובדיה יוסף (יחו"ד שם) שהדבר אסור מן התורה, וכן סובר הרב אליהו כץ, רבה של באר שבע.

דעת הרב חיים דוד הלוי (שו"ת עשה לך רב ב מד) שהדבר מותר לכתחילה וכל מה שכתבו על האוחז את העיניים היינו שאוחז את העיניים על ידי כישוף.

הרב שלמה אבינר כתב (שו"ת שאילת שלמה ג יא): "כיון שאין הוכחותיו של הגרח"ד הלוי מוכרחות קשה מאוד להקל באיסור תורה נגד רב רובם של הפוסקים, מכל מקום מי שרוצה להקל אין למחות נגדו בתוקף שהרי יש לו על מי לסמוך".