קוצר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ניתוק צמח ממקום גידולו. אחת מל"ט אבות מלאכות האסורות בשבת.

חקירה במהותה[edit]

קוצר - המלאכה היא שהפרי נעשה תלוש וחפץ בפני עצמו (הפסקת החיבור), או שאינו יונק (הפסקת היניקה) (פרי משה שבת יג-ג, מי טל קוצר א).

דוגמאות למלאכה[edit]

הקוצר תבואה, בוצר ענבים, גודר תמרים, מוסק זיתים אורה תאנים, או קוטף כל פרי או ענף אחר, עובר על מלאכת קוצר.

ובכלל זה אסור לקצוץ עצי סרק להסקה או בניין, וכן אסור לתלוש עשבים שגדלו על הכתלים ופטריות שגדלו על אזני הדלי (שבת עג, ב; קז, ב).

וכן אסור להוציא מהמים גרעין אבוקדו או ענף שהכו שורשים במים.

סייג למלאכת קוצר[edit]

עץ שהתייבש לגמרי, למרות שאיננו יונק יותר חיות מהאדמה, אסור לקטוף ממנו פירות ענפים ועלים, שהואיל והוא מחובר לקרקע הקוטף אותם נראה כקוצר ואסור מדברי חכמים.

וכן אסור לתלוש עשבים יבשים מהקרקע, ואף שכבר אינם יונקים את חיותם מהאדמה, כיוון שהם מחוברים, התולש אותם נראה כקוצר ואסור מדברי חכמים (ע' באו"ה לשו"ע שלו, יב).

אבל ענף שנקצץ מהעץ בערב שבת, כיוון שנותק ממקור חיותו וניכר הדבר לעין כל, אין בו יותר איסור קוצר ומותר לקטוף ממנו פירות בשבת (רמ"א שלו, ח; באו"ה שם).