ר' אברהם שטרן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מתוך הויקיפדיה העברית: הרב אברהם שטרן (ניסן ה'תרמ"ד, 1884 - כ"ו בסיון ה'תש"ד, 17 ביוני 1944) היה מורה הוראה הונגרי ומחבר פורה שנספה בשואה. מחבר "גפי אש" על ששה סדרי משנה, וספרים נוספים.

ביוגרפיה[edit]

נולד בכפר קטן ליד פאפא לפראדל ולרב יצחק אריה שטרן. בילדותו למד מפי אביו ואחר כך אצל הרב יוסף הופמן מפאפא שסמך אותו לרבנות. בשנת ה'תרנ"ז, 1897, נכנס ללמוד בישיבתו של הרב יהודה גרינפלד בסמיהאלי וכעבור שנה עבר לישיבתו של הרב שמואל רוזנברג באונסדורף. בישיבה זו למד שלוש שנים ולאחר מכן נסע ללמוד בישיבה הגדולה בחוסט אצל הרב משה גרינוולד, מחבר "ערוגות הבושם". בשנת ה'תרס"ה, 1905, עבר לישיבת פרשבורג שבה למד מפי הרב שמחה בונם סופר במשך שלוש שנים נוספות.

בשנת ה'תרס"ח, 1908, נישא לגיטל בת הרב יוסף מאיר טיגרמן רבה של נובה זמקי (נייהייזל), הזוג התגורר בעיר הולדתה, אז בשטחי צ'כוסלובקיה. הוא ניסה להתפרנס מחנות שפתח אך החנות ספגה הפסדים והוא נאלץ לסגור אותה. חמיו ביקש מהקהילה למנותו כדיין ומורה הוראה ומאז מינויו התמסר לפעילות ציבורית בקהילה, לארגון שיעורי תורה ופעילות תורנית.

באופן כללי היה נחשב כמי שמיקל בהלכה, למעט בהלכות שבת שבהן נהג להחמיר מאד.

הוא נספה באושוויץ ביום שבת קודש כ"ו בניסן ה'תש"ד, 17 ביוני 1944.

בניו הם: הרב בצלאל שטרן מחבר שו"ת "בצל החכמה", והרב משה שטרן מגדולי הפוסקים והמשיבים בארצות הברית, מחבר שו"ת באר משה. בן נוסף, הרב מרדכי שטרן, היה חתנו של הרב שאול בראך מקאשוי, הוא נפטר בחיי אביו בגיל 28.

ספריו[edit]

גפי א"ש - פרשנות לששה סדרי משנה. נדפסו ששה כרכים, ורוב שארית כתב היד אבדה בשואה.

כתבי א"ש - שאלות ותשובות בהלכה, ותכתובות עם רבנים שונים. נדפסו שלושה כרכים, אבד כרך בכתב יד משנת ה'ת"ש (1940) ואילך, רובו עסק בשאלות שעלו עם התפתחות הטכנולוגיה.

מליצי א"ש - ביוגרפיות וחידושי תורה של רבנים שונים מסודרים לפי לוח השנה, שבעה חלקים, במהדורות החדשות בשלושה כרכים

מסדר חילוקים ושיטות - חידושי תורה מסודרים לפי סוגיות ועניינים. לפי עדות בניו, החלק המודפס הוא חלק קטן מהחיבור המקורי.

שולחן א"ש - על שולחן ערוך אורח חיים, נדפס כרך אחד (סימנים א-שא), היתר אבד.