ר' שמואל דרזי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הרב שמואל דרזי ב"ר יצחק דרזי ורעייתו שמחה דרזי, מירושלים מקובל בולט ומכוין בתפילה בשער הכוונות למהרח"ו וכן בסידור הרש"ש וכן הדפיס את הסידור. עמיתו בתורה של זקן המקובלים הרב יצחק כדורי, וראש ישיבת ניות ברמה תולדותיו עם תמונות מיוחדות שלו הובאו בתוך ספר תולדות חכמי ירושלים ב' חלקים חלק א' בתוך ספר רזי דשמואל הוצאת יריד הספרים ירושלים. זכה ונפטר בעיצומו של יום השבת קודש בשעת מנחה רעווא דרעווין כ"ג בכסלו ה'תשס"ו ונטמן סמוך לחג החנוכה.