רבינו הלל מארץ יון

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבינו הלל ב"ר אליקים מארץ יון היה מחכמי ישראל באיזור יוון בראשית תקופת הראשונים. מחבר הפירוש הנודע על המכילתא והספרי.

אין בידינו כמעט פרטים אודותיו. חי ככל הנראה בדורו של רבנו תם, בעיר סלווידי שביוון (כיום בטורקיה). פעמים רבות מתרגם מילים מסוימות ללשון יונית.

חיבר פירוש על הספרא, על הספרי, פירוש על סדר טהרות ותשובות הלכתיות. בפירושו מביא פעמים רבות את הדיון התלמודי בסוגיות הקשורות מהתלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי.